اپلیکیشن کتابخوان منادی

بیش از 10.000 کتاب متنی، صوتی و تصویری

قابلیت های نرم افزار کتابخوان منادی:

  • کتابخانه آنلاین
  • کتابخانه شخصی
  • تنوع و تعداد کتب
  • قابلیت برنامه ریزی مطالعه
  • گزارش عملکرد برنامه مطالعه
  • اضافه کردن کتاب کاربر
  • یادداشت گذاری
  • ارسال و دریافت پیام

از لینک های زیر دانلود کنید