1.0.5 011021

0.0.3 010803

0.0.2

نرم افزار موبایل کتابخوان منادی

نرم افزاری برای کسانی که دوست دارند

با برنامه ریزی کتاب بخوانند

دانلود کنید(نسخه اندروید) نسخه وب

معرفی نرم افزار کتابخوان منادی

معرفی امکانات

معرفی قابلیت ها

کتابخانه آنلاین

مطالعه آنلاین کتاب

نمایش فهرست کتب به صورت آنلاین

امکان جستجو در عنوان و نام نویسنده کتب

دسترسی به کتب از طریق دسته بندی چند لایه ی کتب

امکان دسترسی به کتب از طریق کلیدواژه های محتوایی کتب

کتابخانه شخصی

امکان دانلود کتب با فرمت های مختلف از کتابخانه آنلاین

دسته بندی کتب در کتابخانه شخصی

امکان مطالعه آفلاین کتب در کتابخانه شخصی

بایگانی کتب مطالعه شده

دسترسی به مشخصات کتب و فهرست آن در کتابخانه شخصی

حفظ محل آخرین صفحه مطالعه شده در هر کتاب در کتابخانه شخصی

تنوع و تعدد کتب

120

کل کتاب ها

100

کتاب متنی

10

کتاب صوتی

1

کتاب تصویری

قابلیت برنامه ریزی مطالعه

امکان برنامه ریزی برای مطالعه کتب مختلف با فرمت های مختلف

امکان تعیین روزهای خاص برای برنامه مطالعه

تعیین تعداد صفحه در هر وعده مطالعه

امکان اضافه کردن چند زمان برای مطالعه

اضافه کردن کتاب کاربر

امکان اضافه کردن کتاب شخصی توسط کاربر به کتابخانه شخصی

امکان مطالعه کتاب اضافه شده توسط کاربر

امکان انجام برنامه ریزی برای مطالعه کتاب اضافه شده توسط کاربر

امکان به اشتراک گذاشتن کتاب اضافه شده توسط کاربر

یادداشت گذاری

امکان یادداشت گذاری برای هر صفحه از هر کتاب درون کتابخانه شخصی

عدم محدودیت در تعداد یادداشت گذاری در هر کتاب یا کل کتب

صفحه مجزا برای مدیریت یادداشت ها بر روی کلیه کتب

امکان حذف و یا ویرایش یادداشت ها در صفحه مدیریت یادداشت

گزارش عملکرد برنامه مطالعه

ارائه گزارش از میزان مطالعه در هر برنامه مطالعه

ارائه نمودارهای گرافیکی گزارش عملکرد

ارسال و دریافت پیام

امکان ارسال پیشنهاد و انتقاد به ادمین سایت توسط کاربر

امکان ارائه برنامه پیشنهادی مطالعه کتاب از طرف ادمین سایت به کاربران

امکان ارسال پیام از طرف ادمین سایت برای کاربران

تصاویر نرم افزار کتابخوان منادی

تصاویر بخش های مختلف نرم افزار کتابخوان منادی را مشاهده کنید و با امکانات آن آشنا شوید

کتابخوان منادی

نرم افزار موبایل کتابخوان منادی

کاری از گروه بالقرآن

دانلود کنید
نسخه 011021