اپلیکیشن موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت های فراوان از قبیل:

  • کتابخانه شخصی
  • برنامه ریزی مطالعه کتاب
  • نمایش گزارش روند مطالعاتی کاربر
  • یادداشت گذاری و بوکمارک
  • اضافه کردن کتاب توسط کاربر

از لینک زیر دانلود کنید